I
[Zawartość polityki prywatności Administratora]

 1. Polityka prywatności Administratora to informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej printy.com.pl (zwanej dalej  „Stroną”). W niniejszej polityce prywatności Administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO.
 2. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Stronę. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii  znajdują się również w polityce cookies.
 3. Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące prywatności użytkowników usługi formularza kontaktowego.
 4. Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników portalu Facebook na fanpage’u Administratora. W niniejszej  polityce prywatności Administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymywać zgodnie z RODO.
 5. Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej.

II
[Administrator danych]

Administratorem Danych Osobowych użytkowników Strony jest Printy Pieczątka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-605) przy ulicy Kruczej 37.
Z Administratorem można kontaktować się:

 1. Pod adresem korespondencyjnym: Tarnowskie Góry (42-605), ul. Krucza 37;
 2. Pod adresem poczty elektronicznej: biuro@pieczatkapolska.pl

III
[Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych osobowych]
Działanie strony

 1. W celu realizacji usługi Strony usługodawca przetwarza:
  • Informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach,  dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach.
 2. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić Dane Osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je  pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
 3. Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w celu realizacji usługi Strony, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem  telekomunikacyjnym. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika ze Strony.

Statystyki korzystania z usług

 1. W celu poprawy jakości swoich usług Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzonego czasu na  poszczególnych podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator korzysta z plików cookies lub innych  podobnych technologii oraz narzędzi statystycznych.
 2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) RODO w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności  świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników. Informacje o użytkownikach nie są bowiem wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a ze  względu na specyfikę usługi strony internetowej dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości strony, ułatwiania korzystania ze strony oraz poprawa jakości świadczenia usług na stronie  internetowej jest nie tylko standardem rynkowym, lecz także oczekiwaniem użytkowników wobec dostawców stron internetowych.
 3. Ponadto użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych  technologii.
 4. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań Administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Administrator może dalej przetwarzać ogólne dane  statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.
 5. Okres dostępności danych statystycznych może być jednak dłuższy niż 60 dni, lecz pozostaje to poza zakresem decyzyjnym Administratora. Administrator nie będzie ich dłużej wykorzystywał, lecz  będzie miał potencjalny dostęp do nich do czasu ich usunięcia przez dostawcę narzędzia.

Udzielenie odpowiedzi, załatwienie sprawy

 1. Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika, w tym do przesłania informacji marketingowych o wybranych przez  użytkownika usługach, oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych, w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora.
 2. Dane te będą wówczas przetwarzane w celu realizacji usługi formularza kontaktowego online świadczonej drogą – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 3. W zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną dane będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 4  pkt. 11 RODO), polegające na uzupełnieniu odpowiednich pól.

Prowadzenie fanpage’a

 1. Administrator przetwarza Dane Osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z fanpage’a. Administrator posiada informacje o:
  – polubieniu fanpage’a;
  – aktywności na fanpage’u;
  – treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników;
 2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji usługi.

Realizacja kontaktu z użytkownikami – Messenger

 1. W celu umożliwienia kontaktu Administratora z użytkownikiem, Administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem komunikatora  Facebook Messenger, w szczególności imię, nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu Facebook, treść korespondencji (wiadomości, wątków). Wiadomości nie są przechowywane przez  Administratora w innych miejscach niż Facebook.
 2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w prawnie uzasadnionym interesie Administratora i użytkowników, polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy  użytkownikami a Administratorem, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników.
 3. Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach  archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora. Po tym czasie są one usuwane z poziomu fanpage’a Administratora, po czym Administrator